Αντικατάσταση καδένας χρονισμού σε Opel Corsa 1.2

1/12