Αντικατάσταση Ιμάντα Χρονισμού & σωληνάκια αναθυμιάσεων σε Skoda Octavia 20VT RS

Skoda Octavia 20VT RS Timing Belt
Skoda Octavia 20VT RS Timing Belt

Αντικατάσταση Ιμάντα Χρονισμού & σωληνάκια αναθυμιάσεων

Skoda Octavia 20VT RS Timing Belt
Skoda Octavia 20VT RS Timing Belt

Αντικατάσταση Ιμάντα Χρονισμού & σωληνάκια αναθυμιάσεων

1/16